JBT Security

Tel: 070-587 28 81


Anmäl ditt ärende

JBT Security AB

Ett installationsföretag i framkant!

Inbrottslarm

Inbrottslarm

Inbrottslarm Ett inbrottslarm är ett övervakningssystem som med hjälp av olika typer av givare detekterar olagligt inträde exempel i en fastighet eller lokal. Ett...

More Information
Brandlarm

Brandlarm

Brand/utrymningslarmsystem Ett utrymningslarmssystem är ett övervakningssystem som med hjälp av rök, värmedetektorer och knappar detekterar brand. Systemet kan vara ett...

More Information
Trygghetslarm

Trygghetslarm

Trygghetslarm Att ge trygghet till äldre människor är att finnas till hands, att veta att hjälpen inte är längre bort än ett tryck på en larmknapp. Vi har under många...

More Information
Passersystem

Passersystem

Passersystem Ett passagesystem är ett övervakningssystem som med hjälp av kortläsare kan kontrollera in och ut passage ur objekt. Det finns olika typer av...

More Information
Drift/Underhåll

Drift/Underhåll

Fjärrsupport/Galaxy Gold Med programvaran Galaxy Gold kan vi styra Galaxy centralenheter. Denna fjärrsupport-funktion innebär t ex att säker till- och frånkoppling kan...

More Information